Luottamustehtävät

Minulla on monipuolista yhteiskunnallista kokemusta hallinnosta ja hallinto-oikeusjuristin työstä aina monenlaiseen kansalaisjärjestötoimintaan saakka.

Kokemusta yhteisten asioiden hoidosta Kuopiossa

• Kuopion Energia Oy:n hallituksen jäsen

• Kuopion kaupungin Veteraanitoimikunnan jäsen

• Pohjois-Savon Osuuspankin edustajiston jäsen

• Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen ja tarkastuslautakunnan varajäsen

• Kuopion kaupungin varavaltuutettu ja tarkastuslautakunnan jäsen, koulutuslautakunnan jäsen sekä rakennuslautakunnan lakimiesjäsen ja varapuheenjohtaja

• Puheenjohtajakokemusta myös vaalilautakunnasta; kunnallis-, eduskunta-, europarlamentti- ja presidentinvaaleista sekä verolautakunnasta

Arkipäivän turvallisuus / Vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta

• Kuopion läänin nyk. Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen hallituksen jäsen 13 v. (MPY:nstandaari), jäsen

• Naisten Valmiusliiton Pohjois-Savon alueneuvottelukunnan johtokunnan jäsen, aiemmin NVL:n Kuopion alueneuvottelukunnan puheenjohtaja kaksi kautta

• Crisis Management Initiative CMI, perust.pres. Martti Ahtisaari 2000, jäsen

• Suomen 1325 verkosto Naiset, rauha ja turvallisuus, jäsen

• Maanpuolustuskoulutuksen koulutustehtävissä useiden kurssien ja harjoitusten vetäjänä

• Maanpuolustusjärjestöjen johtotehtävissä kuten Maanpuolustuskiltojen liiton valtuuskunnassa, Viestikiltojen liiton hallituksessa ja valtuuskunnassa, Naisten Valmiusliitossa ja Lottaperinneliitossa

Ihmisoikeudet /Hallitusjäsenyyksiä

• ICJ International Commission of Jurists - Ihmisoikeusjuristien Suomen osasto

• Humanitaarisen Oikeuden Seura

• ILA International Law Association Suomen osasto

• Suomen Sosiaalioikeudellinen Seura

• Naisten Pankin Kuopion aluesolun ohjausryhmän jäsen

• Naisjuristit-Kvinnliga Jurister ry:n entinen puheenjohtaja

• UN WOMEN National Committee Finland, aiemmin Suomen Unifemin hallituksen jäsen sekä Suomen Unifemin Kuopion paikallistoimikunnan puheenjohtaja

• Ihmisoikeusliitto ry:n jäsenKulttuuri- ja järjestötoiminta

• Kuopion Kalevalaiset ry:n puheenjohtaja

• Suomi-Korean Tasavalta Yhdistys ry:n hallituksen jäsen

• Kuopion Suomi-Ranska yhdistyksen varapuheenjohtaja

• Kuopion Suomi-Australia-yhdistyksen hallituksen jäsen

• Kuopion KANSIOn hallituksen jäsen

• Kuopion Liike- ja Virkanaiset ry:n ( BPW Kuopio) puheenjohtaja

• Jäsenyyksiä: Paasikivi-Seura, Suomen Bysanttikomitea sekä Villa Lanten ystävät - Amici di Villa Lante

• Suomalainen Naisliitto ry:n jäsen

Aiemmin: Kansallinen Sivistysliitto Kuopion Opinto- ja Kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja, Kuopion Suomi-Australia yhdistyksen puheenjohtaja, Suomi-Australia yhdistysten liiton hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, Tyyne-Kerttu Virkki Säätiön hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsen sekä Kuopion Liike- ja Virkanaiset ry:n sihteeri ja tiedotusvastaava, Suomen Akateemisten Naisten Liiton SANL:n Viestintäkomitean jäsenKansainvälisyys

• FIFCJ Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques
– IFWLC International Federation of Women in Legal Careers, varapresidentti

FIFCJ edustaja YK:ssa; ECOSOC New York ja ECE Geneve

FIFCJ:n edustajana YK:ssa Naisten asemaa tutkivan toimikunnan istunnoissa New Yorkissa eli UN Commission on the Status of Women UN CSW 48th, 49th, 50th, 51st, 53rd, 57th, 58th Sessions, New York

Suomen valtuuskunnan jäsen UN CSW 49th Session 2005

• University of San Diego, Institute of Peace & Justice, UNSCR 1325 & Unifem, 2006, invited panelist

• ILA International Law Association Feminism and International Law komitean jäsen 2000-, Final reporti: The Hague Declaration on Women and Migration, chairperson Justice Sujata Manohar, India

• BPWI International Federation of Business and Professional Women – Liike- ja Virkanaisten Kansainvälinen Liitto; Ad Hoc Taskforce for UN CSW 2005 on Human Rights for Women BPWI, esitelmiä ja raportteja UN CSW istuntojen yhteydessä NGO tapahtumissa. Mexico Cityn BPWI kongressissa esitys Suomen naisten äänioikeudesta.

• BPWI Liike- ja Virkanaisten Kansainvälinen Liitto Member of Standing Legislation Committee 2000-2011

• FIDE International Federation for European Law – Eurooppaoikeuden kansainvälinen yhdistys, Suomen yhdistyksen tilintarkastaja

Aiemmin:

• FIDA Federacion Internacional de Abogadas – International Federation of Women Lawyers, FIDA:n Euroopan alueen varapresidentti

• EUW European Union of Women – Euroopan Naisten Liitto, kv. juridisen komitean jäsen ja EUW:n Suomen yhdistyksen juridisen komission puheenjohtaja

• International Association of Women Judges IAWJ member jäsen

• The Finnish Committee for European Security, Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi, STETE, jäsen

• The 10th, 11th, 12th, 13th and 14th International Conferences of the Chief Justices of the World on article 51 of the Constitution of India, the World Judiciary Summits 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013, City Montessori School CMS Lucknow, kutsuttuna puhujana